opgericht 1948
Someren-Heide
© 2015 Fanfare St. Jozef Someren-Heide

Inloggen »

« vorige pagina

 

‘Muziekvereniging Someren-Heide’ is een feit.

 

Het was nog even spannend rond de klok van acht uur op maandag 27 maart in ‘De Bunt’. Was twee-derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig op de Algemene ledenvergadering? Dit was namelijk vereist om een besluit te kunnen nemen over het veruit belangrijkste punt op de agenda; het wijzigen van de verenigingsstatuten zodat onze vereniging van ‘Fanfare St. Jozef’ omgevormd kan worden tot ‘Muziekvereniging Someren-Heide’. Er bleken genoeg leden aanwezig om de beslissing te kunnen nemen, en de transformatie bleek zeer breed te worden ondersteund, waardoor ‘Muziekvereniging Someren-Heide’ dus ook realiteit gaat worden. Dat betekent niet alleen maar een andere naam, maar ook een andere ‘huisstijl’ met een nieuw logo, naar een ontwerp van Nick Meeuws. Ook komt er nieuwe uniforme kleding en een nieuwe website. Maar er gaat nog meer veranderen.

Onder de noemer ‘Fanfare 2.0 is het bestuur al geruime tijd bezig geweest met het voorbereiden van deze operatie waar al bij al heel veel bij komt kijken. Het bestuur heeft via enkele discussiebijeenkomsten met alle andere leden gepeild hoe ‘Fanfare 2.0’ er uit zou moeten zien, wat er allemaal bij zou moeten horen en welke activiteiten er gedaan zouden moeten worden. Helaas zijn fanfares en harmonieën op dit moment voor de jeugd niet bepaald de meest populaire verenigingen om zich bij aan te sluiten. Door in principe ook snaar- en toetseninstrumenten, bijv. (elektrische) gitaar en keyboard in het orkest toe te laten is er meer potentieel, en kan het orkest ook heel anders gaan klinken. Er zou nu bijv. een combo, met zanger(s)(essen) aan de vereniging toegevoegd kunnen worden, wat meedoet met bepaalde uitvoeringen. Ook kan er nu qua blaasinstrumenten worden afgeweken van de traditionele fanfare bezetting. Alles moet uiteraard wel voldoende praktische haalbaarheid hebben, zodat het toevoegen van allerlei ‘extra’ instrumenten wel altijd in overleg met de muzikale leiding zal gaan. Maar mede onder invloed van de ‘Proms’ concerten wordt er steeds meer muziek voor HaFa orkesten geschreven waar standaard al een partij voor basgitaar, keyboard e.d. bijzit. Als het blazersorkest een klassiek ‘fanfare’ concert wil geven dan doen de mensen van het combo niet mee, en zo kunnen er dus ‘flexibele’ muzikanten bij het korps komen, die een afwijkend instrument bespelen en/of voor vocale invulling zorgen. Voor de drumband, die voortaan door het leven zal gaan als slagwerkgroep zullen de veranderingen qua bezetting minder groot zijn aangezien het slagwerk daar in het algemeen reeds een transformatieslag in gemaakt heeft. Maar ook hier kan in overleg met de muzikale leiding altijd naar eventuele nieuwe mogelijkheden gekeken worden. Ook valt er te denken aan meer integratie tussen blazersorkest en slagwerk.  

De ‘Bessembloazers’, die altijd onderdeel van de carnavalsvereniging zijn geweest zullen een afdeling ‘Muziekvereniging Someren-Heide’ gaan worden.

Het verenigingslogo is inmiddels erg gedateerd, en uniformen zoals we die als ‘Fanfare St. Jozef’ hadden spreken de jeugd niet meer aan. Met een nieuwe frisse stijl hopen we de jeugd toch wat beter te kunnen bereiken.

Nu de statuten wijziging definitief doorgevoerd kan worden zijn er nog diverse zaken te regelen. Het zal nog enige tijd duren voor ‘Muziekvereniging Someren-Heide’ geëffectueerd zal worden, maar de grote stap is dus genomen. We houden u op de hoogte.

Wilt U zelf al meer weten over ‘Muziekvereniging Someren-Heide’ dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

‘Muziekvereniging Someren-Heide’. Wij gaan ervoor!!!

 

        geplaatst :
04 oktober
MUZIEKVERENIGING

SOMEREN-HEIDE